Het Octagoon

Octagoon Het Octagoon is een nog te bouwen herstellingsoord annex kuuroord, met 16 sterk tegen elek­tro­mag­ne­tische straling afgeschermde ruime verblijfsruimtes, plus een door allen te gebruiken eveneens afgeschermde binnentuin. Binnen de muren van het gebouw geldt een totaalverbod op het gebruik van alle EMV-straling gevende apparatuur.

Het Octagoon is bedoeld als herstellingsoord / kuuroord met ook woningen voor stralingsgevoeligen. Er zullen 10 of 11 units (van de 16) langere tijd gebruikt kunnen worden door elek­tro­mag­ne­tische stralingsgevoeligen, en de resterende 5 of 6 units zullen worden ingericht voor gebruik als herstellingsoord / voor korter verblijf. De nog op te bouwen verblijfservaringen zullen stevig kunnen bijdragen aan nieuwe wetenschappelijke inzichten plus het erkend krijgen van Elektro Hyper Sensitiviteit (EHS) als medische aandoening.

Een precieze locatie is nog niet bekend.
De getoonde voorlopige schetsen zijn puur indicatief, de definitieve tekeningen moeten nog gemaakt worden.

Het Octagoon is een initiatief van VVE Support te Haarlem, te bereiken via Postbus 9643, 2003 LP Haarlem en 0621 - 800623.
Contactpersoon hiervoor is Rob Mesman. Zie ook www.vve.support

Wilt u meer informatie over dit initiatief, neem dan AUB contact op via 0621 - 800623, zodat wij u de folder kunnen toesturen.
Deze papieren folder kunnen we ook opsturen, als u ons uw naam, adres en woonplaats e-mailt via: info@octagoon.nl


Elektromagnetische straling van natuurlijke, aardse bronnen komt nauwelijks voor.
De enige van nature voorkomende aardse bron van elektromagnetische straling is het bijproduct van bliksems, de z.g. Schumann resonantie. Verder zijn er vanaf aarde geen natuurlijke bronnen van elektromagnetische straling met een veldsterkte van enige omvang.

De huidige stralingsniveaus in westerse landen vanuit alle niet-natuurlijke bronnen (radiostraling, radarstraling, röntgenstraling & microgolfstraling) zijn inmiddels al ruim 10.000 miljard maal zo sterk als deze Schumann resonantie (bron: icnirp.org). Dat deze stralingsniveaus voor flora en fauna belastend kunnen zijn, is dan ook niet verwonderlijk.

Gaandeweg is het onze samenleving binnengeslopen. Vergelijk het met het bekende verhaal van de kikker die in een pan met water zit, die weer op een fornuis staat, waarbij het water opgewarmd wordt. De kikker blijft gelaten zitten in het opwarmende water. Zou de kikker nu van buitenaf in de pan met heet water gegooid worden, dan zou ie er meteen weer uitspringen, maar bij langzame opwarming blijft de kikker in de pan. Zo is het ook gegaan met onze blootstelling aan de opeenstapeling van elektromagnetische straling in de laatste ruim 100 jaar.

Mensen die bovengemiddeld gevoelig zijn voor elektromagnetische straling, zijn in het vervolg van dit verhaal 'de kanarie in de kolenmijn', zij signaleren als eersten een dreigend gevaar. Deze normaal gesproken prima functionerende mensen worden door alle ontvangen straling belemmerd in hun dagelijks doen en laten, en zijn daardoor op zoek naar de luwte. Een tegen EMV-straling afgeschermd onderkomen als dit is daarom zeer gewenst.

Octagoon 2 Octagoon 2